ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับปลวก

ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับปลวก

(มดขาว)
 

การจัดจำแนกชนิดของปลวกภายในรัง
ปลวกใต้ดินมีการดำรงชีวิตแบบวรรณะ ซึ่งภายในรังประกอบด้วยวรรณะต่างๆดังนี้

lifecycle

ความเสียหายที่เกิดจากปลวก
ทำลายเอกสารสำคัญ ทำให้เกิดไฟฟ้าขัดข้อง ก่อให้เกิดไฟใหม้
ปลวกจะเข้าทำลายฝ้าเพดาน ขอบบัว ขอบประตู พื้น และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
Sub Damage 015a
 
สัญญานเตือน
ท่อทางเดิน (ท่อที่เป็นที่อาศัยของปลวก ตามผนังกำแพง พื้น ขอบบัว ท่อทางเดินดินเป็นทางผ่านของประชากรปลวก)
บริเวณที่ทำด้วยไม้ถูกทำลาย หรือไม้แบบถูกทำลาย
พบฝูงแมลงเม่าช่วงพลบค่ำ ก่อนที่ฝนจะตก
subterrean-termite-nest
 
พบปัญหาปลวกเรียก MSL กำจัดแมลง
ผู้ชำนาญการควบคุมกำจัดปลวกใต้ดิน
โทร:02-429-6158
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.