Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel คลิ๊กที่นี่เพื่อปรับแต่งสไตล์ตามต้องการ
      
      
      

บริการควบคุมและกำจัดปลวก

pest-2บริการควบคุมและกำจัดปลวก ด้วยระบบกำจัดอย่างมีมาตรฐาน โดยการใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อทำการกำจัดและป้องกันปลวก ทั้งงานก่อนปลูกสร้าง และงานหลังปลูกสร้าง พร้อมทั้งยังมีระบบวางท่อเพื่อปกป้องบ้านท่านในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีระบบการกำจัดปลวกแบบตายยกรังด้วยระบบ xterm โดยใช้สารยับยั้งการลอกคราบของปลวก และมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบการเข้ามาของปลวกที่ทันสมัยด้วยคลื่นไมโครเวฟ

...